+91-2565-229576      principal.shahada@gmail.com
                                            contactus@psgvpasc.ac.in

Latest News

NCC Pre-Enrollment 2021-22 Click Here for Details

NCC Pre-Enrollment 2021-22 (Click here to download form)

FY BA, FYBCom and FYBSc च्या सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, ज्यांना एनसीसी मध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल त्यांनी हा Enrollment फॉर्म भरून एनसीसी विभागामध्ये जमा करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला Enrollment ची तारीख सांगितली जाईल. त्या दिवशी प्रत्यक्ष कॉलेजच्या ग्राउंडवर हजर राहणे.

Enrollment फॉर्म (Sample and Blank)

NCC Pre-order Enrollment 2021
Skip to toolbar